Slovenská ergonomická spoločnosť (SES)


je občianske združenie právnických a fyzických osôb, ktorého cieľom je rozvoj a propagácia
priemyselnej ergonómie na Slovensku.

SES
Súvisiace odkazy
ODBORNÍ PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI
 

PROJEKTOVÍ PARTNERI

ART PARTNER
 
 


V rámci konferencie Ergonomie v logistice pripravuje CEIT a SES workshop na tému Ukážka systému na hodnotenie ergonómie v logistikeCieľ Slovenskej ergonomickej spoločnosti

Cieľom Slovenskej ergonomickej spoločnosti (SES) je dobrovoľne združovať občanov a organizácie, ktoré majú záujem o zdokonaľovanie ergonomickej úrovne výrobkov, výrobných prostriedkov a procesov, o humanizáciu práce a pracovných podmienok. SES vznikla v roku 1993 v nadväznosti na rozdelenie Československej republiky a rozdelenie Československej ergonomickej spoločnosti. Spoločnou činnosťou sa SES podiela na rozvoji poznatkov v oblasti ergonómie a ich daľšom šírení na úrovni akademickej, podnikovej i v oblasti verejného života jednotlivcov.


Svoju činnosť SES rozvíja v nasledovných oblastiach:

  • rozvoj ergonómie na Slovensku,
  • vzdelávacia, propagacná a informacná činnosť,
  • poradenská, expertízna a hodnotiteľská činnosť,
  • organizácia odborných a vedeckých podujatí v predmetnej oblasti,
  • publikačná činnosť,
  • spolupráca pri tvorbe noriem, vyhlášok a nariadení v predmetnej oblasti.

Hlavným cieľom je zvyšovanie humanizácie práce v nadväznosti na produktivitu a kvalitu ľudskej práce. Aktivity združenia sú realizované prostredníctvom členov a partnerov, ktorými sú priemyselné podniky, konzultačné spoločnosti, výskumné organizácie, univerzitné pracoviská, pracovné zdravotné služby alebo aj jednotlivci pracujúci v uvedených oblastiach.

    
 

SES Stanovy Členstvo Aktivity Publikácie Spolupráca Pracovná skupina Na stiahnutie Odkazy Kontakt