Warning: ini_set(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/nssdb/e/r/ergonomicka@ergonomicka.sk/ergonomicka.sk/Logs/php-errors.log) is not within the allowed path(s): (/nfsmnt/:/data/:/usr/share/php:/usr/bin/:/apachetmp:/tmp/:/var/tmp/:/dev/urandom:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.9.11/bin-q16/:/usr/local/bin/:/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt:/usr/lib/php:/usr/php73/bin/) in /data/9/5/957c6285-a95f-4542-a4cc-f6e897e2b2fa/ergonomicka.sk/web/SES/wp-config.php on line 92
Slovenská ergonomická spoločnosť | Ergonómia 2017 – Charakteristika prednáškových blokov

Ergo2017_baner

 

Ergonómia 2017 – Charakteristika prednáškových blokov

1. blok prednášok
ERGONÓMIA V PRAXI

Ako v súčasnosti riešia ergonómiu podniky na Slovensku a v Čechách? Ako ovplyvňuje uplatnenie ergonómie ľudské zdroje v podnikoch? Ako neprísť o kvalifikovanú pracovnú silu kvôli prácou podmienenému ochoreniu? Kam smerujú ergonomické riešenia v podnikoch v blízkej budúcnosti?

Uplatňovanie ergonómie je v podnikoch na rozdielnej úrovni. Závisí to od mnohých faktorov, medzi ktoré môžeme zaradiť typ výroby, spôsob riadenia, prístup zamestnancov, znalosti v oblasti ergonómie, spoluprácu so zdravotnými službami a mnohé ďalšie. Jedným z faktorov je aj mať záujem o skúsenosti iných podnikov v oblasti uplatňovania ergonómie a snaha o ich využitie. Skúsenosti, v pozitívnom aj negatívnom smere, môžu byť motiváciou ale aj usmernením pri riešení vlastných úloh a problémov.

2. blok prednášok
FYZICKÁ ZÁŤAŽ NA PRACOVISKÁCH A V KAŽDODENNOM ŽIVOTE

Prikladáme ľudskému zdraviu v pracovnom procese skutočne najvyššiu prioritu? Ako by sme dokázali minimalizovať riziká spojené s fyzickým zaťažením pracovníkov? Aké sú najnovšie skúsenosti v azda najdiskutovanejšej oblasti priemyselnej ergonómie?

Eliminácia rizík v ergonómii, zlepšovanie ergonómie pri pracovných činnostiach a na pracoviskách, ale aj samotná prevencia v ergonómii a znižovanie záťaže pracovníkov, to sú kľúčové témy, ktorými sa musíme zaoberať nielen vo výrobnej sfére, ale aj na nevýrobných pracoviskách, kde stále hlavným prvkom ostáva človek. Posudzovanie záťaže pri montáži, vo výrobe, či v logistike, administratíve a údržbe, si vyžadujú čoraz komplexnejšie prístupy.

Čo sa deje keď človek opustí pracovisko? Je stále vystavený rizikám z pohľadu ergonómie? Ako na nás vplýva priestor v našich príbytkoch či dopravných prostriedkoch? Ako môžeme realizovať prevenciu pred civilizačnými ochoreniami iniciovanými faktormi práce?

Ergonómiu si spájame predovšetkým s pracoviskom, či už je to pracovník pri montážnej linke, alebo v administratíve. Väčšina z nás si neuvedomuje, že záťaž ktorej je vystavený v pracovnom procese pokračuje i mimo pracoviska, napríklad preto, že intuitívne vyhľadávame charakterovo podobné úkony. Od PC sa opäť pri oddychu vraciame k PC a televízii domov. Od fyzickej záťaže hľadáme cestu k návšteve fitcentra a aktívnemu oddychu. Ani naše byty a domy nie sú naprojektované v zmysle ergonómie. Dizajn nábytku, zdravé sedenie, interiérový dizajn a prevencia civilizačných ochorení sú témy, ktorým by sme mali venovať pozornosť.

3. blok prednášok
RIZIKÁ A HROZBY Z POHĽADU PSYCHICKEJ ZÁŤAŽE U PRACOVNÍKOV

Vieme do akej miery nás ovplyvňuje stres a aké riziká so sebou prináša? Aké sú ďalšie rizikové faktory psychickej záťaže? Aké sú najnovšie trendy v eliminácii dôsledkov psychickej záťaže na človeka?

Pracovníkov v bežnom živote, ale predovšetkým v tom pracovnom, ohrozuje veľké množstvo faktorov. Vplyvom nových technológií, väčších nárokov na pracovníkov, na produktivitu a kvalitu práce a aj vplyvom starnúcej populácie sú čoraz väčšou hrozbou psycho-sociálne riziká. Pri rôznych dôsledkoch psycho-sociálnych rizík na zdravie človeka možno pozorovať, že kombinácia mentálnej a fyzickej záťaže zvyšuje tiež riziká spojené s muskuloskeletálnymi ťažkosťami.

4. blok prednášok
NÁSTROJE A PRODUKTY PRE PODPORU ERGONÓMIE

Chcete využívať moderné technológie aj na rýchle hodnotenie pracovísk? Chceli by ste vyskúšať digitálne riešenia pre oblasť ergonómie? Chcete poznať inovatívne pomôcky, ktoré prispievajú k znižovaniu záťaže zamestnancov a zároveň zlepšujú ich výkon a kvalitu práce? Ako ovplyvní Industry 4.0 uplatnenie ergonómie v praxi?

Riziká v ergonómii hľadáme a analyzujeme. Dokážeme rôznymi metódami a systémami identifikovať ich mieru. Trh ponúka stále väčšie možnosti zberu údajov, ale aj ich spracovania. Sú to senzorické systémy, rôzne aplikácie pre rýchle hodnotenie či komplexné softvérové nástroje. Tou najvýznamnejšou časťou sú však samotné riešenia nápravných opatrení. Tie môžu mať rôzny charakter. Sú prípady, keď je vhodné využiť rôzne pomôcky a nástroje pre elimináciu ťažkostí z pohľadu záťaže pracovníka. Aj v takomto prípade, môžeme siahnuť po moderných technických riešeniach vytvorených s cieľom zlepšiť zdravie pracovníka.