Ergo2017_baner

 

POKYNY NA PÍSANIE PRÍSPEVKOV

Výstupom konferencie bude zborník príspevkov zverejnený vo formáte pdf na web stránke www.ergonomicka.sk po skončení konferencie.

Príspevky je nutné poslať do 10.11.2017 na našu e-mailovú adresu.

Cena za uverejnenie neprezentovaného príspevku je uvedená v prihláške na konferenciu a v cenníku konferencie na web stránke SES. Prezentované príspevky budú uverejnené na požiadanie prednášajúceho (zahrnuté v cene vložného na konferenciu).

Jazyky v ktorých je možné písať príspevky:

 • slovenský,
 • český,
 • anglický.

Pri zaslaní príspevku, prosím, uveďte, či žiadate príspevok recenzovať alebo stačí uverejniť bez recenzie a či chcete publikovať v časti vedeckých alebo odborných príspevkov.

Príspevky zasielajte výhradne vo formáte doc alebo docx (nie pdf). Príspevky budú zostavovateľom zborníka ešte ďalej formátované. Je možné publikovať aj prezentačné snímky vložené do 2 na jednu stranu v textovom editore MS Word.

Pri písaní príspevku, prosím, dodržte nasledovné inštrukcie:

 • typ písma – Times New Roman
 • veľkosť písma
  • nadpis príspevku 16pt (tučné písmo, zarovnanie na stred)
  • meno(á) autora(ov) 12pt (písmo normálnej hrúbky, kurzíva, zarovnanie vľavo)
  • nadpis hlavnej kapitoly 14pt (tučné písmo, zarovnanie vľavo)
  • podnadpisy 12pt (tučné písmo, zarovnanie vľavo)
  • vlastný text 11pt (písmo normálnej hrúbky, zarovnanie do bloku)

V prípade nejasností spojených s uverejnením, platbou alebo písaním príspevku nás neváhajte kontaktovať na office@ergonomicka.sk alebo telefonicky +421-41-513 2704