Warning: ini_set(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/nssdb/e/r/ergonomicka@ergonomicka.sk/ergonomicka.sk/Logs/php-errors.log) is not within the allowed path(s): (/nfsmnt/:/data/:/usr/share/php:/usr/bin/:/apachetmp:/tmp/:/var/tmp/:/dev/urandom:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.9.11/bin-q16/:/usr/local/bin/:/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt:/usr/lib/php:/usr/php73/bin/) in /data/9/5/957c6285-a95f-4542-a4cc-f6e897e2b2fa/ergonomicka.sk/web/SES/wp-config.php on line 92
Slovenská ergonomická spoločnosť | Ergonónia 2017 – Organizačné info

Ergo2017_baner

 

ORGANIZAČNÉ INFO

Prihlášky na konferenciu je možné posielať do štvrtka 23.11. 2017 12:00 hod.

CENNÍK KONFERENCIE

Účastnícky poplatok: 120 Eur ( 96 Eur pre členov SES a ČES )

Poplatok pre vystavovateľov: 50 Eur + účastnícky poplatok
Poplatok za uverejnenie neprezentovaného príspevku: 50 Eur

Exkurzie, publikovanie prezentovaného príspevku, občerstvenie, obedy a večera sú zahrnuté v účastníckom poplatku. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú aj hradia na vlastné náklady. Parkovanie v mieste konferencie je zdarma.

Údaje pre platbu (podrobné informácie v prihláške)
IBAN: SK66 0200 0000 0024 7997 5158
SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: IČO organizácie
Príjemca nie je platcom DPH

PREDNÁŠKY

Zaujímavé prednášky z rôznych oblastí ergonómie zaradené do štyroch tematických sekcií: ergonómia v praxi, fyzická záťaž na pracoviskách a v každodennom živote, riziká a hrozby z pohľadu psychickej záťaže a nástroje a produkty pre podporu ergonómie.

WORKSHOPY

Využite možnosť vyskúšať si zaujímavé technológie pre podporu ergonómie od spoločností CEIT a Premedis.

CENA ZA PRÍNOS V OBLASTI ERGONÓMIE
V SR A ČR

Každoročné ocenenie tých, ktorí sa zaslúžili o výrazný rozvoj a implementáciu ergonómie na Slovensku a v Čechách.

EXKURZIE

Prehliadka areálu bývalých železiarní Dolní Vítkovice alebo návšteva Sveta techniky.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Streda 29. 11. 2017

od 9,00 Registrácia
10,30 Otvorenie konferencie a úvodné vystúpenia
11,30 1. blok prednášok
13,15 Obed
14,00 Exkurzie
15,30 2. blok prednášok
17,15 Prestávka
17,30 3. blok prednášok
18,30 Cena za prínos v oblasti ergonómie v SR a ČR
19,00 Neformálna diskusia a spoločné posedenie

Štvrtok 30. 11. 2017

08,30 4. blok prednášok
10,15 Prestávka
10,30 Paralelné workshopy
12,30 Ukončenie konferencie, obed

Medzi jednotlivými blokmi prednášok budú prestávky na občerstvenie. Neformálna diskusia je spojená s večerou a spoločenským posedením.

SPRIEVODNÉ AKTIVITY

Súčasťou konferencie sú PREZENTÁCIE FIRIEM priamo v priestoroch prednáškovej miestnosti. Ponúkame vám možnosť prezentovať svoje produkty a služby. Pre každého záujemcu o prezentáciu firmy bude k dispozícii stôl, pripojenie na elektrinu a WiFi. K dispozícii je aj nákladný výťah. Výstupom z konferencie bude RECENZOVANÝ ZBORNÍK prezentovaných aj neprezentovaných príspevkov. V prípade záujmu je možné zaslať článok spracovaný podľa pokynov na publikovanie. V prípade záujmu je možné v priestoroch
konferencie umiestniť REKLAMNÉ BANNERY, PROPAGAČNÉ PREDMETY A MATERIÁLY. Reklamu je možné umiestniť aj v zborníku z konferencie. Konkrétne požiadavky je možné dohodnúť individuálne prostredníctvom e-mailu office@ergonomicka.sk alebo telefonicky na čísle +421-41-513 2704.