Warning: ini_set(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/nssdb/e/r/ergonomicka@ergonomicka.sk/ergonomicka.sk/Logs/php-errors.log) is not within the allowed path(s): (/nfsmnt/:/data/:/usr/share/php:/usr/bin/:/apachetmp:/tmp/:/var/tmp/:/dev/urandom:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.9.11/bin-q16/:/usr/local/bin/:/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt:/usr/lib/php:/usr/php73/bin/) in /data/9/5/957c6285-a95f-4542-a4cc-f6e897e2b2fa/ergonomicka.sk/web/SES/wp-config.php on line 92
Slovenská ergonomická spoločnosť | Ergonómia 2017 – Program konferencie

Ergo2017_baner

 

PROGRAM KONFERENCIE


streda 29. 11. 2017


Registrácia (od 9,00)

Otvorenie konferencie a úvodné vystúpenia (10,30 – 11,20)

 • Ergonómia na Slovensku – vízie a realita
  doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra priemyselného inžinierstva, Slovenská ergonomická spoločnosť, o. z.
 • Garance kvality ERGO analýz v ČR
  MUDr. Lukáš Šoltys, PREMEDIS s.r.o., Česká ergonomická společnost, z. s.
 • Aplikácie ergonomických princípov pri digitálnych koncepciách výrobných procesov
  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie, Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky

1. blok prednášok – ERGONÓMIA V PRAXI (11,30 – 13,15)

 • Fyzická záťaž v automobilovom priemysle
  Ing. Peter Makovický, PhD., Kia Motors Slovakia s.r.o., Teplička nad Váhom, SR
 • Význam ergonomie v kontextu HR politiky firmy
  Mgr. Jiří Prokop, PhD., ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav, ČR
 • Udržení kvalifikované pracovní síly
  Mgr. Eva Macková, Bc. Naďa Hriňová, ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav, ČR
 • Praktická řešení ergonomie v logistice
  Ladislav Urban, Ing. Jitka Umlaufová, ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav, ČR
 • Budúcnosť je v našich rukách
  Mária Stanová, Magna Slovteca s.r.o., Nové Mesto nad Váhom, SR
 • Využití počítačové simulace při snižování fyzické zátěže na linkách finálního balení
  Martin Střecha, LEGO Production s.r.o., Kladno, ČR

Obed (13,15 – 14,00)

O

Exkurzie (14,00 – 15,30)

O

2. blok prednášok – FYZICKÁ ZÁŤAŽ NA PRACOVISKÁCH A V KAŽDODENNOM ŽIVOTE (15,30 – 17,15)

 • Objektivizácia pracovnej záťaže z hľadiska fyziológie práce a jej efektívna interpretácia a aplikácia v praxi
  MUDr. Samuel Lvončík, SALVE PZS s.r.o., Liptovský Mikuláš, SR
 • Eliminace rizika fyzické zátěže jako učinná prevence nemocí z povolání
  MUDr. Lukáš Šoltys, PREMEDIS s.r.o., Liberec, ČR
 • Praktické zkušenosti s optimalizací ERGO designu pracovišť v rámci mezinárodního projektu
  Kateřina Kolářová, Adient Czech Republic k.s., Česká Lípa, ČR
 • Hodnotenie frekvencie svalových pohybov vo vzťahu k vynakladaným svalovým silám u zamestnancov výrobných podnikov
  Mgr. Jana Školková, TeamPrevent Santé s.r.o., Bratislava, SR
 • Mobilná aplikácia CERAA pre rýchle vyhodnotenie rizikových faktorov na pracoviskách a jej nové moduly
  Ing. Martina Gašová, PhD., CEIT, a.s., Žilina, SR
 • 11 vlastností prostredia podporného pre človeka / výsledky výskumu BCDlab FA STUBA
  doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD., Ústav interiéru a výstavníctva, Fakulta architektúry, STU Bratislava, SR

3. blok prednášok – RIZIKÁ A HROZBY Z POHĽADU PSYCHICKEJ ZÁŤAŽE (17,30 – 18,30)

 • Psychosociální rizika u různých pracovních skupin
  MUDr. Vladimíra Lipšová, Státní zdravotní ústav, Praha, ČR
 • Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců metodou APPL
  Ing. Miloš Minks, Enviform a.s., Třínec, ČR
 • Vplyv psychickej záťaže a stresu na výkonnosť pracovníkov
  Mgr. Valéria Moricová, PhD., Katedra krízového manažmentu, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, ŽU v Žiline, SR

Cena za prínos v oblasti ergonómie v SR a ČR (18,30 – 19,00)

O

Neformálna diskusia a spoločné posedenie od (19,00)

O


štvrtok 30. 11. 2017


4. blok prednášok – NÁSTROJE A PRODUKTY PRE PODPORU ERGONÓMIE (8,30 – 10,15)

 • Spolupráce člověk – robot, analýza rizík
  Ing. Martin Baumruk, PhD., Siemens Industry Software, s.r.o. Praha, ČR
 • Změny kognitivních a fyziologických funkcí ve spojitosti s užitím podložky Dvectis
  PhDr. Petr Fiľo, Ph.D., Mendelova univerzita v Brne, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav techniky, Brno, ČR
 • Participativní ergonomie – nutný krok k rozpoznání ergonomických aspektů pracovníky
  Ing. Jiří Tilhon, Výskumný ústav bezpečnosti práce, v.i.i., Praha, ČR
 • Současné a budoucí možnosti využití digitálních modelů člověka k optimalizaci výroby
  Ing. Marek Bureš, Ph.D., Regionální technologický institut, Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, ČR
 • Simulačné obleky a ich význam pre oblasť dizajnu
  Mgr. Art. Mária Šimková, Ústav dizajnu, Fakulta architektúry, STU Bratislava, SR
 • Špecifické potreby si vyžadujú individuálny prístup – personalizácia axiálnej barly
  Mgr. Art. Jana Požgayová, Ústav dizajnu, Fakulta architektúry, STU Bratislava, SR

Paralelné workshopy (10,30 – 12,30)

(Trvanie jednotlivého workshopu je 40 min. Každý workshop bude realizovaný trikrát. Účastníci sa teda môžu
zúčastniť všetkých workshopov – nie je potrebné si vyberať.)

 • Workshop č. 1 – Nástroje modernej ergonómie – od prvej úrovne cez druhú úroveň hodnotenia rizík
  Ing. Martina Gašová, PhD., CEIT, a.s., Žilina, SR
 • Workshop č. 2 – Návrhy vhodných ergonomických postupů s využitím moderních technologií
  MUDr. Lukáš Šoltys a PREMEDIS tým, PREMEDIS s.r.o., Liberec, ČR
 • Workshop č. 3 – Inovatívny systém pre testovanie logistických procesov s využitím simulácie a emulácie
  Ing. Radovan Furman, PhD.; Ing. Jozef Hnát, PhD., CEIT, a.s., Žilina, SR

Ukončenie konferencie, obed (12,30 – 13,30)

Click here to add your own text