Ergo2017_baner

 

Ďakujeme Vám za záujem o konferenciu Ergonómia 2017, ale už nie je možné sa prihlásiť

Dôležité

Vložné prosíme uhradiť najneskôr do dňa konania konferencie (29. 11. 2017). V prípade nejasností alebo ak žiadate predfaktúru, prosím, kontaktuje nás na tel.: +421 911 020 999 alebo e-mailom: office@ergonomicka.sk. Konferenciu nám finančne pomáha realizovať nezisková organizácia CEIT, n. o., preto platba smeruje na jej účet.

Údaje k platbe
Obchodné meno: CEIT, n. o., Univerzitná 8413/6, 010 08 Žilina, Slovenská republika
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, Slovenská republika
IBAN: SK66 0200 0000 0024 7997 5158 SWIFT (BIC): SUBASKBX
Variabilný symbol: IČO organizácie
CEIT, n. o. nie je platcom DPH. Do poznámky platby, prosíme, uviesť priezvisko prihláseného účastníka.