Ergo2017_baner

 

PRIHLÁŠKA NA KONFERENCIU ERGONÓMIA 2017

Hala Gong Dolní Vítkovice 29. – 30. 11. 2017  
 
 
 
Pozn.: nie je možné prihlásiť sa len na jeden deň konferencie. V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame. Je možnosť vyslať náhradníka.  
 
 
 
 
 
 
Záväzne sa prihlasujem na konferenciu Ergonómia 2017, ktorá sa uskutoční v dňoch 29. – 30. 11. 2017 v Hale Gong Ostrava – Dolní Vítkovice. Zároveň dávam súhlas so spracovaním a zhromaždením poskytnutých osobných údajov pre účely organizácie konferencie. Potvrdzujem, že súhlasím s platobnými podmienkami a podmienkami účasti na konferencii, ktoré sú uvedené na www.ergonomicka.sk v sekcií Ergonómia 2017.  
 
 
CAPTCHA
Please wait...

Dôležité

Vložné prosíme uhradiť najneskôr do dňa konania konferencie (29. 11. 2017). V prípade nejasností alebo ak žiadate predfaktúru, prosím, kontaktuje nás na tel.: +421 911 020 999 alebo e-mailom: office@ergonomicka.sk. Konferenciu nám finančne pomáha realizovať nezisková organizácia CEIT, n. o., preto platba smeruje na jej účet.

Údaje k platbe
Obchodné meno: CEIT, n. o., Univerzitná 8413/6, 010 08 Žilina, Slovenská republika
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, Slovenská republika
IBAN: SK66 0200 0000 0024 7997 5158 SWIFT (BIC): SUBASKBX
Variabilný symbol: IČO organizácie
CEIT, n. o. nie je platcom DPH. Do poznámky platby, prosíme, uviesť priezvisko prihláseného účastníka.