Miesto konania školenia:             Žilina (SES)

     Školenie realizuje:                         Slovenská ergonomická spoločnosť

     Trvanie školenia:                           3 dni (možnosť absolvovať iba 1 deň, prípadne iba 2 dni)

     Priebeh školenia:                           Teoretické a praktické poznatky z problematiky, test v závere školenia.

     Ukončenie školenia:                      Osvedčenie o školení

Max. počet účastníkov:
                3-6
Možnosti absolvovania

1.    Otvorený kurz (účastníci z rôznych firiem).

2.    Uzatvorený kurz (účastníci výlučne z jednej spoločnosti).

Hlavné oblasti školenia
 • Základy ergonómie v priemysle.
 • Projektovanie priemyselných pracovísk (výroba, montáž, logistika, administratíva).
 
Po absolvovaní školenia budú účastníci
 • Poznať zásady ergonómie pri projektovaní priemyselných pracovísk.
 • Schopní identifikovať riziká z pohľadu ergonómie v priemysle.
 • Poznať dôsledky nedodržiavania zásad ergonómie na takýchto pracoviskách.
 • Poznať nástroje ergonómie s využitím platnej legislatívy SR a všeobecne uznávaných európskych metód hodnotenia ergonómie.

Obsah školenia (podrobný rozpis blokov)

1.deň školenia
Blok č. 1 – ERGONÓMIA A FYZIOLÓGIA ČLOVEKA
2.deň školenia
Blok č. 2 – PSYCHICKÁ ZÁŤAŽ
Blok č. 3 – PROJEKTOVANIE PRACOVÍSK
3.deň školenia
Blok č. 4 – PRACOVNÉ PROSTREDIE

Blok č. 5 – ERGONÓMIA KANCELÁRSKYCH PRACOVÍSK

Blok č. 6 – SOFTVÉROVÁ PODPORA V ERGONÓMII

Doplňujúce informácie
 • Na základe aktívneho absolvovania školenia a úspešne realizovanej záverečnej skúšky získa účastník osvedčenie o absolvovaní školenia.
 • V rámci školenia sú aktívne využívané praktické príklady, cvičenia a výpočty jednotlivých metód pre efektívnejšie osvojenie si vedomostí.
 • Školenie je pripravené na základe hlavných oblastí, ktoré musí priemyselný ergonóm ovládať.
 • V prípade absolvovania časti školenia (1 alebo 2 dni), bude záverečná skúška modifikovaná pre preverenie získaných vedomostí skráteného školenia.
 • Minimálny počet účastníkov školenia: 3
 • Maximálny počet účastníkov školenia: 6
 
Cenník školenia

1.    Otvorené školenie* (max 6 osôb, min 3 osoby) / cena pre 1 osobu

Forma školenia
Cena
1 deň (blok č. 1)
290,- €
2 dni (blok č. 1, 2, 3)
570,- €
3 dni (blok č. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
850,- €

* otvorené školenie je určené pre záujemcov z rôznych firiem
SES nie je platom DPH

2.    Uzatvorené školenie** (max 6 osôb, min 3 osoby) / cena za školiaci deň:

Forma školenia
Cena
1 deň (blok č. 1)
960,- €
2 dni (blok č. 1, 2, 3)
1 860,- €
3 dni (blok č. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
2 760,- €

** uzatvorené školenie je určené pre záujemcov z jednej firmy
SES nie je platom DPH

V prípade záujmu o školenie alebo nejasností nás, prosím, kontaktujte

Organizačné zabezpečenie
Odborné zabezpečenie
Ing. Martina Gašová, PhD.
+421-41-513 7418
+421-918-826497
Ing. Martina Gašová, PhD.
+421-41-513 7418
+421-918-826497